Ministranci

Ministrant jest sługą Boga, który pomaga kapłanowi i wiernym w sprawowaniu Mszy Świętej.

Grupie tej patronuje św. Tarsycjusz, który jako młody chłopiec poniósł śmierć męczeńską podczas krwawych prześladowań za cesarza Decjusza (249 – 251). Został napadnięty i poturbowany przez pogańskich rówieśników, którym nie chciał oddać kurczowo skrywanego przed nimi Skarbu – Ciała Pana Jezusa, które miał zanieść jako Wiatyk uwięzionym chrześcijanom. Wyratowany z opresji przez chrześcijańskiego żołnierza oddał Najświętszy Sakrament w ręce kapłana, po czym zmarł w swoim domu w wyniku doznanych wcześniej obrażeń. Liturgiczne wspomnienie św. Tarsycjusza przypada 21 listopada. Jest to patronalne święto służby liturgicznej. W tym dniu gromadzą się ministranci wraz z ich całymi rodzinami na uroczystej Eucharystii i agapie.

Służbę liturgiczną w naszej parafii tworzy liczne grono ministrantów i lektorów.

Zasadniczym polem działania tej grupy w parafii jest pełnienie różnorodnych funkcji podczas Mszy Świętej i nabożeństw, m. in.: wykonywanie śpiewów, czytanie Słowa Bożego, modlitwy wiernych, sprzedaż prasy katolickiej, pomoc w zbieraniu ofiar materialnych, prowadzenie procesji, konduktów pogrzebowych, pomoc przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, przy chrztach itd. Życie ministranta i lektora obfituje również w udział w licznych spotkaniach formacyjnych: dorocznych pielgrzymkach diecezjalnych, kursach lektorskich, rekolekcjach wakacyjnych, cotygodniowych zbiórkach, dniach skupienia. Okazyjnie biorą udział w wycieczkach, spotkaniach przy ognisku.

Zachęcamy wszystkich chłopców, którzy są po pierwszej Komunii Świętej i starszych, do przyłączenia się do grona ministrantów czy lektorów.

Zbiórki dla ministrantów i kandydatów odbywają się co sobotę w salce na probostwie o godz. 9.00.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZĘDZIE!