Grupa dorosłych lektorów

Lektor – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii.

Jeśli pragniesz przeczytać Słowo Boże w trakcie Mszy Świętej lub zaśpiewać Psalm zapraszamy 10 minut przed Mszą do Zakrystii.