Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian

Kapłani odwiedzają chorych, i zanoszą Komunię świętą, udzielają sakramentu spowiedzi lub sakramentu chorych.

 • 13 stycznia
 • 10 lutego
 • 23 marca (przed Niedzielą Palmową)
 • 13 kwietnia
 • 11 maja
 • 08 czerwca
 • w lipcu – nie ma
 • 10 sierpnia
 • 14 września
 • 12 października
 • 16 listopada
 • 21 grudnia