Franciszkański Zakon Świeckich

Do FZŚ, jak sama nazwa wskazuje, należą ludzie świeccy. We wspólnotach FZŚ jednoczą się ludzie dojrzali religijnie, pragnący pogłębić swoją wiedzę o Bogu, pogłębić swoją miłość do Niego, do bliźnich i stworzeń na wzór św. Franciszka z Asyżu.

„Śląskim Asyżem”, jest klasztor oo. Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach.

Członkowie spotykają się w każdy II czwartek miesiąca o godzinie 15:30 w salce na probostwie. Spędzają wtedy czas na wspólnej modlitwie, śpiewie oraz omawiają ważne zagadnienia związane ich działalnością. Spotykają się również w kościele na modlitwie i wspólnej Eucharystii. Wyjeżdżają również na regionalne spotkania braterskie i rekolekcje.

Jest to wspólnota franciszkańską, grzeszna cząstka Kościoła Świętego, poddana – jak wszyscy – słabościom i wyzwaniom dzisiejszych trudnych czasów. Starają się jednak pokonywać siebie, przechodząc od Ewangelii do życia. Franciszkanie świeccy muszą być otwarci na sprawy Kościoła i społeczeństwa, brać w nich udział. Muszą być świadomi, że i na nich spoczywa odpowiedzialność za nową ewangelizację. Odnowę i przemianą musi każdy rozpocząć od siebie, od własnego wnętrza. Od formowania samego siebie przez modlitwę, udział w sakramentach świętych, przez pracę, serdeczny kontakt z drugim człowiekiem. Przez odkrywanie wciąż na nowo piękna otaczającego nas świata, przez radość i cierpienie oraz samotność.

Zadania, które stawia przed nami Pan Bóg, św. Franciszek i Kościół nie są łatwe. Przekonało się o tym boleśnie wielu, którzy bez należytego rozeznania swego powołania, rączo i ochoczo, pod wpływem chwili i ulotnej emocji wstąpili niegdyś do FZŚ, a których dzisiaj na próżno wypatrujemy.

Dla tych jednak tercjarzy, którzy odnajdują drogi Pańskie, naśladując św. Franciszka – Biedaczynę z Asyżu – niech „serce stanie się celą klasztorną, codzienne obowiązki regułą, każde stworzenie bratem i siostrą, a praca sznurem pokuty”.

Pozdrowienie franciszkańskie to: “Pokój i Dobro – Zawsze i Wszędzie!”.

Serdecznie zapraszamy na spotkania!