Poprzedni proboszczowie

ks. Henryk Weltike 1911

ks. Franciszek Schnalke 1911 – 1944

ks. Klemens Kosyrczyk, administrator 1944

ks. Eugeniusz Kuczera, administrator 1944 – 1957, proboszcz 1957 – 1965

ks. Józef Tchórz, administrator 1965 – 1966, proboszcz 1966 – 1972

ks. Longin Kozub 1972 – 1978

ks. Kazimierz Hurski 1978 – 1980

ks. Stanisław Kołodziejczyk 1980 – 1989

ks. Józef Moczygęba 1989 – 1998