A.D. 2016 – Błogosławieństwo prymicyjne ks. Pawła Ścibora