A.D. 2014 – Zwiastowanie Pańskie – duchowa adopcja