A.D. 2008 – Procesja z udziałem parafian i ks. Biskupa na cmentarzu parafialnym