Wnętrze kościoła – ołtarz

W środkowej części zrekonstruowanego ołtarza znajduje się obraz Matki Bożej Wniebowziętej, który został namalowany na wzór oryginalnego obrazu, w okresie po II wojnie światowej. Obok niego znajdują się płaskorzeźby pochodzące z pierwotnego ołtarza wykonanego około roku 1912.

Po prawej stronie znajdują się dwie korespondujące ze sobą płaskorzeźby: pierwsza z nich przedstawia starotestamentalną ofiarę, którą złożył król Szalemu-  Melchizedek. Jest ona zapowiedzią ofiary Jezusa na krzyżu, którą przedstawia następna płaskorzeźba.

Po stronie lewej obrazu Matki Bożej znajdują się również korespondujące ze sobą płaskorzeźby. Pierwsza przedstawia paschę, którą spożyli Izraelici, nim wyszli z Egiptu. To wydarzenie zostało porównane z cudem rozmnożenia chlebów, którego dokonał Jezus, co jest ukazane na płaskorzeźbie znajdującej się bliżej obrazu.