Sakramenty - zasady udzielania, terminy : Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim
 

intencje mszalne

ogłoszenia duszpasterskie


Kalendarium :

Najbliższe : 2019-11-20

Rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego

Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Została ona konsekrowana 20 listopada 1910 r.monstrancja W naszym kościele
trwa Codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu


Sakramenty - zasady udzielania, terminy

SAKRAMENT CHRZTU

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą III niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 13:00 (w wakacje o 11:30).

Katecheza przed Chrztem odbywa się w salce na probostwie (wejście od kancelarii parafialnej) w sobotę poprzedzającą niedzielę „chrzcielną” o godz. 16.30. W katechezie winni uczestniczyć rodzice dziecka i rodzice chrzestni.

Dziecko do Chrztu św. winni zgłaszać rodzice (względnie jeden z rodziców). Powinni przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka wystawiony przez USC.

Kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkający poza parafią przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii o braku przeszkód do bycia rodzicem chrzestnym.

Chrześcijańscy rodzice winni nadawać chrześcijańskie imiona swoim dzieciom!

Należy zachować pamiątkę Chrztu św. w osobistych dokumentach dziecka.

Terminy Chrztu Świętego w /III niedzielę miesiąca/ roku 2019:

 

20 stycznia       godz. 1300       21 lipca                 godz. 1130

17 lutego          godz. 1300       18 sierpnia            godz. 1130

17 marca          godz. 1300       15 września           godz. 1300

22 kwietnia       godz. 1300       20 października      godz. 1300

19 maja            godz. 1300       17 listopada           godz. 1300

16 czerwca        godz. 1300       26 grudnia             godz. 1300

ROCZEK czyli Eucharystia w I rocznicę Chrztu Świętego.

Dzieci należy zgłaszać w kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed planowaną datą pierwszej rocznicy urodzin lub Chrztu Św.

W roku 2019 Msza Św. Msze Święte z okazji I rocznicy Chrztu Św.

(tzw. Roczki) odbędą się w następujące niedziele / II niedziela m-ca/:

 13 stycznia        godz. 1300        14 lipca                   godz. 1130

 10 lutego           godz. 1300        11 sierpnia              godz. 1130

 10 marca           godz. 1300        8 września               godz. 1300

 14 kwietnia        godz. 1300        13 października        godz. 1300

 12 maja             godz. 1300        10 listopada             godz. 1300

 9 czerwca           godz. 1300        8 grudnia                godz. 1300

 

Dzieci należy zgłaszać w kancelarii parafialnej co najmniej na tydzień przed planowaną datą pierwszej rocznicy urodzin.

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA - SAKRAMENT EUCHARYSTII

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w drugiej klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy, na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w spotkaniach raz w miesiącu przygotowujących do odpowiedniego przeżycia tego ważnego wydarzenia. Data spotkania dla dzieci i rodziców podawana jest na bieżąco podczas ogłoszeń parafialnych.

Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić:

 1. Świadectwo chrztu, jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii.
 2. Zezwolenie proboszcza jeśli dziecko  nie jest z naszej parafii.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie III klas gimnazjum. Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:

 1. Uczestniczyć w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu /raz w miesiącu, we wtorek według ustalonego terminarza/.
 2. Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.
 3. Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.

 
POGRZEB czyli Eucharystia sprawowana za zmarłego

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:
 1. Akt zgonu z USC w kancelarii parafialnej. Ustalany jest termin pogrzebu.
 2. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii - pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.
 3. W drugiej kolejności udajemy się na cmentarz oraz do zakładu pogrzebowego.
   

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, operacja czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego.Należy wtedy przygotować:

 1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
 2. Krzyżyk i świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
 3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź)
   

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 1. Narzeczeni, pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, w celu sporządzenia protokołu przedślubnego.
   
 2. W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:
  - świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) i bierzmowania.
  - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej /ponadpodstawowej/.
  - zaświadczenie o ukończonym (kursie) naukach przedmałżeńskich.
  - dowody osobiste.
  - odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny pół roku!).
  - jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii (tzw.licencja).
  - w przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
  - w przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych (akt zgonu małżonka) wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.
   
 3. Protokoły przedślubne spisywane są w czwartki w godz. 16:00 do 17:30 lub w innym terminie po uprzednim ustaleniu.
   
 4. Poradnia życia rodzinnego.

  Narzeczeni umawiają się na jedno spotkanie z P. Moniką Hadalską i dwa spotkania z P. Grażyną Klon

  • Pani Monika Hadalska/ tel. 784621684
  • Pani Grażyna Klon/ tel. 604412476

  Narzeczeni proszeni są o kontakt telefoniczny, aby umówić się do poradni.                                                                                                                                                                

  Katechezy przedślubne w roku 2019

  w parafii Wniebowzięcia NMP

  w Wodzisławiu Śl.

  I seria katechez:

  23, 30 stycznia i 6, 13 lutego (środy), godzina 19:00,

  salka na probostwie;

  II seria katechez:

  24 kwietnia i 8, 15, 22 maja (środy), godzina 19:00, salka na probostwie;

  III seria katechez:

  28 sierpnia i 4, 11, 18 września (środy), godzina 19:00, salka na

  probostwie;

  IV seria katechez:

  13, 20, 27 listopada i 4 grudnia  (środy), godzina 19:00, salka

  na probostwie;

  Oboje narzeczeni wybierają jedną z serii katechez

  i uczestniczą w

  niej co środę. Katechezy obejmują następujące tematy:

  1. Ślubuję Ci miłość.

  2. Ślubuję Ci miłość ludzką.

  3. Ślubuję Ci miłość pełną.

  4. Ślubuję Ci miłość płodną.

  5. Ślubuję Ci miłość otwartą na życie.

  6. Ślubuję Ci wierność.

  7. Ślubuję Ci uczciwość małżeńską.

  8. Ślubuję Ci, że Cię nie opuszczę aż do śmierci.

  9. Tak mi dopomóż Panie Boże.

  Na katechezy nie trzeba się zapisywać.

  Uwaga: oprócz katechez przedślubnych narzeczeni powinni uczestniczyć w dniu skupienia.

 

 

 
© 2006-2019 Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Kościelna 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel./fax 32 455 35 71, e-mail: kancelaria@wnmp.pl

polityka plików cookies
supported by rduch.eu
  Kancelaria Parafialna   Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek - od 8:00 do 12:00
Czwartek - od 15:00 do 18:00
       
Msze Święte   w niedziele - 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:30
w tygodniu - 7:00, 18:00
w piątki - dodatkowo o 16:30 (msza św. szkolna)
     
Stały konfesjonał   w piątki od 9:00 do 15:00 (oraz 15 min. przed każdą Mszą Św.)